Service en Onderhoud

Service en Onderhoud

Service en Onderhoud

Door daken of andere werkplekken waar gewerkt wordt op hoogte volledig veilig in te richten met permanente of mobiele valbeveiliging is voldaan aan alle wettelijke regels. De Fabrikant van onder andere EN-795, EN-353 of EN-517 gecertificeerde producten schrijft jaarlijkse controle en onderhoud voor en bepaald tevens de frequentie en voorschriften daarvan. De voorschriften, controle en het onderhoud uitvoeren volgens opgave van de Fabrikant is door de wetgever verplicht.

KEURINGSPLICHT
Alle klim- en valbeveiligingssystemen dienen ten minste één keer per twaalf maanden aan de keuringsplicht en het onderhoud te voldoen èn na elke val. Dit is niet vrijblijvend en wordt door de wetgever verplicht vanuit de EN-365:2004 en de Arbowet artikel 7.4-Keuringen. Indien een toezichthouder of inspecteur daar om vraagt, bent u te allen tijde verplicht inzicht te geven in de keuringsregistratie. Als bewijs worden inspectierapporten opgemaakt van elk systeem en bij goedkeuring levert Eyecatcher BV tevens een certificaat voor de vastlegging daarvan. Elk goedgekeurd product of systeem wordt tevens voorzien van een Green Safety Tag, een duidelijk waarneembare goedkeuring.

KEUREN ZIN OF ONZIN
Mocht de staat van de permanente of mobiele valbeveiliging slecht zijn, of zich een incident voordoen, en de keuring en het onderhoud zijn niet minimaal één keer per 12 maanden uitgevoerd, dan is de gebouweigenaar, -beheerder, VvE of werkgever aansprakelijk. Zorgvuldig onderhoud en deskundige inspectie voorkomen onveilige situaties en reduceren de aansprakelijkheid.

DESKUNDIGHEID
De fabrikant en de EN-365:2004 stellen eisen aan de jaarlijkse inspectie van de systemen, het kwaliteitsniveau van de keurmeester en de vastlegging van de keuring. Keurmeesters van Eyecatcher zijn bekend met de geldende EN-normeringen en de specifieke keuringspunten van ankerpunten, lijnsystemen, klimmateriaal, steigers, hekwerken en Persoonlijke Beschermingsmiddelen ongeacht merk en type. Om een goede en volledige inspectie te garanderen is het kennisniveau van keurmeesters van groot en essentieel belang. Ten slotte dienen de permanente of mobiele valbeveiligingen de gebruiker te beschermen tegen vallen van hoogte en vertrouwen zij op een betrouwbare werking en de jaarlijkse controle.

MOGELIJKHEDEN
Eyecatcher BV zorgt voor een correcte en planmatige uitvoering van het Service & Onderhoud en neemt deze arbo-verplichting graag uit handen. Zo verzekeren wij dat uw klim- en valbeveiligingssystemen aantoonbaar op tijd worden gekeurd, onderhouden en indien nodig hersteld.

Onze Service & Onderhoudsafdeling biedt :

■ Keuring permanente- en mobiele valbeveiliging;
■ Keuring toegangstrappen en (kooi-)ladders;
■ Onderhoud en reparatie van alle merken valbeveiliging;
■ Deskundige en snelle service;
■ Hoogwaardig advies- en serviceniveau;
■ Snelle reactietijden;
■ Eenvoudige en uitgebreide onderhoudscontracten;
■ Verlenging van de garantieperiode;
■ Vervanging van de benodigde onderdelen;
■ Trekproeven om deugdelijkheid bevestiging te controleren (niet mogelijk op alle merken);
■ Koppelen lijnsystemen aan bliksembeveiliging dak.

Eyecatcher BV helpt graag bij het kiezen van de juiste contractvorm, passend bij uw wensen.
Neem contact op met onze S&O afdeling via cs@eyecatchersafety.com of 0172 – 575 570.