Inspectie en Keuring

Inspectie en Keuring

Inspectie en Keuring

Door medewerkers de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) uit te reiken voor het veilig werken op hoogte is voldaan aan alle wettelijke regelgevingen. De Fabrikant van onder andere Harnasgordels (EN-361), Vallijnen (EN-354) en Valstopblokken (EN-360) schrijft jaarlijkse inspectie en keuring voor en bepaald tevens de frequentie en voorschriften daarvan. De voorschriften, controle en het onderhoud uitvoeren volgens opgave van de Fabrikant is door de wetgever verplicht.

KEURINGSPLICHT
Om de betrouwbaarheid van de PBM’s te waarborgen is het van groot belang dat deze correct geïnspecteerd en gekeurd worden. Alle PBM’s dienen ten minste één keer per twaalf maanden aan de inspectie- en keuringsplicht te voldoen èn na elke val. Dit is niet vrijblijvend en wordt door de wetgever verplicht vanuit de EN-365:2004 en de Arbowet artikel 7.4-Keuringen. Indien een toezichthouder of inspecteur daar om vraagt, bent u te allen tijde verplicht inzicht te geven in de keuringsregistratie.
Als bewijs worden inspectierapporten opgemaakt van elk artikel en bij goedkeuring levert Eyecatcher BV een certificaat voor de vastlegging daarvan. Elk goedgekeurd product of systeem wordt tevens voorzien van een Green Safety Tag, een duidelijk waarneembare goedkeuring.

KEUREN ZIN OF ONZIN
Mocht de staat van de PBM’s dusdanig slecht zijn, of zich een incident voordoen, en de keuring is niet minimaal één keer per 12 maanden uitgevoerd, dan is de gebouweigenaar, -beheerder, VvE of werkgever aansprakelijk. Zorgvuldig onderhoud en deskundige inspectie voorkomen onveilige situaties en reduceren de aansprakelijkheid.

DESKUNDIGHEID
De fabrikant van de PBM’s en de EN-365:2004 stellen eisen aan de jaarlijkse inspectie van de systemen, het kwaliteitsniveau van de keurmeester en de vastlegging van de keuring. Ook bepaalt de fabrikant de levensduur en de ingangsdatum waar vanaf het maximaal aantal gebruiksjaren wordt vastgelegd. Keurmeesters van Eyecatcher zijn bekend met de geldende EN-normeringen en de specifieke keuringspunten van de PBM’s ongeacht merk en type. Om een goede en volledige inspectie te garanderen is het kennisniveau van keurmeesters van groot en essentieel belang. Gebruikers moeten kunnen vertrouwen op een juiste werking van de PBM’s en dat de jaarlijkse keuring is uitgevoerd.

MOGELIJKHEDEN
Eyecatcher BV zorgt voor een correcte en planmatige uitvoering van inspecties en keuringen en neemt deze arbo-verplichting graag uit handen. Zo verzekeren wij dat uw PBM’s aantoonbaar op tijd worden geïnspecteerd, gekeurd en indien nodig hersteld of vervangen door een nieuw product.

Onze Service & Onderhoudsafdeling biedt :

Keuring van alle merken valbeveiliging en PBM’s;
Materialen keuren na ontvangst of keuren op locatie;
■ Levering certificaat na goedkeuring;
■ Deskundige en snelle service;
■ Hoogwaardig advies- en serviceniveau;
■ Snelle reactietijden;
■ Onderhoudscontracten;
■ Bij afkeuring is snelle vervanging mogelijk;
■ Vervanging van de benodigde onderdelen;
■ Materialen binnen 5 werkdagen retour.

Eyecatcher BV helpt graag bij het kiezen van de juiste contractvorm, passend bij uw wensen.
Neem contact op met onze S&O afdeling via cs@eyecatchersafety.com of 0172 – 575 570.