Regelgeving

Regelgeving

Wet- en Regelgeving valbeveiliging

De wet- en regelgeving schrijft voor dat werkgevers en pandeigenaren, zoals VvE’s, verantwoordelijk en dus verplicht zijn de gelegenheid en middelen te bieden om werkzaamheden op hoogte veilig te kunnen uitvoeren. Dit staat ook in artikel 3 van het Arbobesluit. Hierbij gaat de voorkeur uit naar collectieve beveiliging. Onder strikte voorwaarden mag er ook gekozen worden voor individuele valbeveiliging.

Regelgeving eyecatcher dakveiliheid height safetyVOORKOM VALGEVAAR
Tijdens de werkzaamheden moet vallen worden voorkomen. Daarom moeten alle werkzaamheden op een hoogte van 2,5 meter of meer met valbeveiligingsvoorzieningen worden uitgevoerd. In bepaalde gevallen is beveiliging ook nodig bij lagere hoogten (Arbobesluit 3.16). Een juist beveiligingsniveau is bereikt indien in alle situaties en tijdens elk verblijf op het dak het valgevaar wordt beheerst. Waar dit niet mogelijk is, wordt dit onderbouwd in een RI&E en/of een V&G-plan.

Het gebruik van individuele valbeveiliging is toegestaan in geval de werkzaamheden vallen in de onderstaande rubrieken :

Rubriek 1
– Dakinspecties en dakopnames.
– Periodiek reinigend onderhoud.
– Reparaties, niet zijnde algehele vervanging van dakbedekkingslagen.
– Plaatsing van collectieve voorzieningen tegen valgevaar.

Rubriek 2
Alle werkzaamheden (maximale werkhoogte 10 meter), van welke aard dan ook, betrekking hebbend op:
– Bergingen, garages, luifels, dakkapellen en andere aanbouwen.
– Overige objecten, ongeacht hun bestemming, mits het werkoppervlak maximaal 20 m2 is..

Indien de werkzaamheden op de in deze rubriek genoemde objecten betrekking hebben op het gehele dakoppervlak, mag een repeterend aantal van maximaal tien van dergelijke objecten per project voorkomen. Bij een aantal van meer dan tien objecten waarop gelijktijdig of direct aansluitend werkzaamheden worden verricht, gelden collectieve voorzieningen, tenzij een RI&E en/of een V&G-plan anders aangeeft.

Rubriek 3
Alle werkzaamheden op een hoogte van maximaal 10 meter, uitgezonderd werkzaamheden die betrekking hebben op het gehele dakoppervlak. Indien boven een werkhoogte van 10 meter geen collectieve beveiliging tegen valgevaar wordt aangebracht, wordt dit onderbouwd in een RI&E en/of een V&G-plan. Voorgaande maatregelen die in verschillende situaties moeten worden gekozen, laten zich als volgt weergeven in de volgende stroomschema.

Regelgeving valgevaar Eyecatcher werken op hoogteJAARLIJKSE KEURING PBM’s
Alle persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) moeten jaarlijks worden geïnspecteerd en gekeurd.
Dit vrijwaart de gebruikers niet van de eigen verantwoordelijkheid hun materialen vóór gebruik te controleren. Persoonlijke beschermingsmiddelen dienen individueel te worden gebruikt, tenzij de omstandigheden toestaan dat de middelen ook gebruikt kunnen worden door meerdere personen en de veiligheid niet verminderd.

VRAGEN ?
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk gesprek om uw situatie te bespreken met een van onze experts, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.