Pictogrammen

Pictogrammen

Onze pictogrammen maken het dak leesbaar

Om de daktoetreding en het dakvlak volgens de gestelde en vereiste normen verder veilig in te richten voor de gebruiker is het noodzakelijk om een aantal “dak accessoires” toe te voegen in de vorm van pictogrammen. Door deze pictogrammen op de juiste posities te plaatsen wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de permanent aanwezige gevaren en de getroffen maatregelen in de vorm van valbeveiligingssystemen. Deze gevaren beginnen al bij het betreden van het dakvlak. De pictogrammen van Eyecatcher maken het dakvlak leesbaar !

© EyeCatcher BVPICTOGRAMMEN
Eyecatcher levert pictogrammen, stickers en veiligheids- of instructie borden, die geplaatst kunnen worden op die plekken waar een vorm van gevaar aanwezig is.

Ons assortiment bevat pictogrammen voor de volgende situaties :

Valgevaar
Struikelgevaar
Doorvalgevaar
Instructiebord ladderopstelplaats
 Niet-ioniserende straling
Verplichtingsbord gebruik PBM’s

Het is van essentieel belang, dat een werkomgeving op hoogte “leesbaar” gemaakt wordt voor een ieder die het dak betreedt en tevens op de hoogte gesteld wordt van alle aanwezige valbeveiligingssystemen. Door het plaatsen van waarschuwingsborden wordt de persoon die het dak betreedt tevens duidelijk geattendeerd op bepaalde gevaren, die niet altijd voor een ieder even zichtbaar of herkenbaar zijn.
Pictogram valgevaar eyecatcherPictogram doorvalgevaar eyecatcherPictogram niet ioniserende straling eyecatcherPictogram verboden toegang eyecatcher

Pictogrammen eyecatcher dakveiligheid