Norm valbescherming geharmoniseerd

Norm valbescherming geharmoniseerd

De Europese Commissie heeft de norm voor valbescherming, de EN 795:2012, als geharmoniseerde norm gepubliceerd in het Official Journal. Met deze actie is de versie uit 1996 als geharmoniseerde norm vervangen.

De harmonisatie houdt in dat de norm Personal fall protection equipment – Anchor devices oftewel ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Verankeringsvoorzieningen’ nu officieel in overeenstemming is gebracht met de Europese Richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen 89/686/EEG.

Kanttekening
Maar let op, een kleine kanttekening is hier op zijn plaats. Want dit geldt niet voor alle typen verankeringsvoorzieningen. Er is tegelijk met de geharmoniseerde norm namelijk ook eenwarning gepubliceerd. De boodschap van deze waarschuwing is dat valbescherming van het type A, C, en D niet valt onder de noemer persoonlijke beschermingsmiddelen.

Warning
Dat heeft als logische consequentie dat deze typen valbescherming ook niet onder deze richtlijn vallen. Het is dan ook niet toegestaan om producten die tot deze drie typen behoren op de markt te brengen met CE-markering volgens de PBM-richtlijn. Wilt u het fijne weten van de waarschuwing? U kunt hier de volledige warning lezen.Safety-First-jpg

Gepubliceerd op: 4 februari 2016