MEER ONGELUKKEN OP BOUWPLAATS DOOR ONDUIDELIJKHEID EN SLORDIGHEID

MEER ONGELUKKEN OP BOUWPLAATS DOOR ONDUIDELIJKHEID EN SLORDIGHEID

Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is dit jaar in fall_hazard_7566-Lvergelijking met het eerste half jaar van 2015 gestegen met 56%, en het aantal ernstige ongevallen met 14%, dat meldt Inspectie SZW.

Oorzaken
Bij meer dan de helft van de ongevallen is de oorzaak het vallen van hoogte of gelijke hoogte (struikelen), bijna een kwart wordt getroffen door voorwerpen, producten of andere onderdelen en 15% krijgt een ernstig ongeval door contact met machines, gereedschap en voertuigen op de bouwplaats.

“Extra aandacht is dus vooral nodig als het gaat om valbeveiliging en juist gebruik van steigers en trappen, het voorkomen dat er voorwerpen en bijvoorbeeld onderdelen die van steigers afvallen en machineveiligheid”, aldus Inspectie SZW.

Direct toezicht
Inspectie SZW benadrukt het belang dat de direct leidinggevende bouwvakkers aanspreekt op zijn gedrag. Van alle ongevallen die de Inspectie onderzoekt, blijkt dat bij een kwart van de ongevallen geen invulling was gegeven aan het direct toezicht op de werkvloer. Het komt geregeld voor dat iemand zijn helm niet draagt, een beschermingskap van een machine haalt omdat dat makkelijker werkt, dingen laten slingeren of een gat in de vloer niet goed afdichten, waardoor anderen struikelen of vallen.

Afspraken
De Inspectie onderstreept het belang van een veiligheids- en gezondheidsplan. “Hier worden afspraken in gemaakt die zorgen dat er veilig en gezond gewerkt wordt. Tevens is van belang dat de bouwlocatie groot genoeg is om er veilig te werken.” Om ervoor te zorgen dat opdrachtgevers een goed plan maken en de samenwerking goed regelen zijn recent de bouwprocesbepalingen voor opdrachtgevers aangescherpt door minister Asscher. Deze maand start de internetconsultatie over deze nieuwe aangescherpte regels.

Bron : RenovatieProfs

 

Gepubliceerd op: 14 juli 2016