Gemeente Amsterdam geeft subsidie Groendaken

Gemeente Amsterdam geeft subsidie Groendaken

Groene-Daken-in-Amsterdam eyecatcher veiligheidVolgens onderzoek is gebleken, dat Amsterdam 12 km2 aan platte daken heeft. Het overgrote deel van deze daken wordt niet gebruikt, terwijl daken de ideale oplossing bieden voor vergroening van de stad, hitte-reductie, waterberging en energie productie. Voor eind 2018 wil de Gemeente Amsterdam 50.000 m2 aan begroeide daken aan de stad toe te voegen. De deskundigen van de Stichting Roof Update  bezitten de kennis en vakkundigheid om de daken op een efficiënte en renderende wijze in te zetten.De subsidieregeling bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten tot een maximum van € 30 per m2. Platte daken van meer dan 30 m2 die ingericht worden als begroeid dak komen in aanmerking. Het bijzondere van deze regeling is dat er voor het eerst naar de toegevoegde waarde van het specifieke project wordt gekeken: zichtbaarheid, toegankelijkheid, waterberging en biodiversiteit zijn belangrijke wegingscriteria bij het toekennen van de subsidie. Op die manier vormt de regeling een positieve impuls om hoogwaardige begroeide daken te creëren. De gemeente Amsterdam stelt tot eind 2018 per kwartaal € 125.000 beschikbaar.

Begroeide daken bieden voordelen voor alle inwoners van Amsterdam. Het is logisch dat daar als gemeenschap aan wordt bijdragen. Denk daarbij aan het opvangen van piekbuien bij hevige regenval, het tegengaan van het stadshitte-eilandeffect en het verbeteren van de biodiversiteit en luchtkwaliteit in de stad. Daarnaast verhoogt uitzicht op groen de productiviteit en reduceert het stress bij werknemers. Om die reden worden in verschillende steden in Europa begroeide daken verplicht gesteld bij nieuwbouw of verbouw in de stad.

Met deze regeling is de weg vrij om de komende jaren het Amsterdamse daklandschap verder te ontwikkelen. Stichting Roof Update beschikt over de expertise en deskundigen om de daken in Amsterdam op een juiste en effectieve wijze in te richten. Wilt u meer weten, neem contact met ons op of met Roof update ?!

Gepubliceerd op: 19 februari 2016