Deskundige binnen Stichting Roof Update

Deskundige binnen Stichting Roof Update

Roofupdate eyecatcher dakveiligheidEyecatcher is vanaf 2015 de deskundige op het gebied van veilig werken op hoogte binnen RoofUpdate. Met onze kennis op o.a. het gebied van dakveiligheid, dragen wij aan dit kennisplatform on steentje bij.

Stichting Roof Update is het kennisplatform voor innovaties op het gebied van daken en gevels. De stichting bestaat uit een netwerk van onafhankelijke specialisten die door actieve kennisdeling hoogwaardige en daarmee duurzame resultaten bieden voor energie-, groen- en leefoplossingen op daken en gevels.

Doelstelling is, middels een netwerk van onafhankelijke specialisten, te komen tot een hogere positionering van dak- en gevelsystemen. Door intensieve kennis input en overdracht worden vernieuwende concepten vorm gegeven  voor energie-, water-, groen- en leefdaken. Stichting Roof Update ziet het als haar maatschappelijke taak om actief een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van stedelijke agglomeraties en beoogt met haar activiteiten aanjagers van de groene economie te zijn. Dit voor ons, onze kinderen en hun kinderen.

The-Office-Kirby-Street-Roof-Garden-940x407

Twistfix lijnsysteem Eyecatcher

Gepubliceerd op: 9 november 2015