Niet alleen mussen vallen van het dak

Niet alleen mussen vallen van het dak

Mus valt van dak eyecatcher
In Nederland werken elk jaar zo’n 2,1 miljoen mensen ruim 1,2 miljard uur op een dak of ander hoge plek.
Volgens het RIVM leidt werken op hoogte jaarlijks tot 557 ernstige ongevallen. Wat zijn dit voor ongevallen en hoe kun je ze voorkomen?

De database van het RIVM, Storybuilder, bevat gegevens over 25.000 ernstige arbeidsongevallen die bij de inspectie SZW zijn gemeld. Het is een unieke bron van informatie over de directe en achterliggende oorzaken van ongevallen. Feiten en cijfers helpen bij het achterhalen van trends en veelvoorkomende oorzaken. En ze maken het mogelijk  te leren van ongevallen.

Op het dak
Uit de scenario’s over werken op hoogte in Storybuilder blijkt dat de kans op een ernstig ongeval het grootst is bij werken op een dak. Dat leidt per jaar gemiddeld tot 10 doden, 22 slachtoffers met permanent letsel, 75 slachtoffers met herstelbaar letsel en 46 slachtoffers met onbekend letsel. De directe oorzaak voor vallen van hoogte is vaak het maken van een misstap of een verkeerde/ondoordachte beweging.

Maatregelen
De volgende stap is het nemen van maatregelen. Bijvoorbeeld technische maatregelen, zoals voorzien in een goede randbeveiliging. Zijn die al voldoende aanwezig? Dan zullen maatregelen zich meer moeten richten op bewustwording. Werkgevers kunnen hun medewerkers motiveren om extra alert te zijn op verlies van controle en lichaamsbalans, bijvoorbeeld door dit te bespreken in toolbox meetings. Ook toezicht houden op het (juiste) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) speelt een rol.

Hoe houdt u de veiligheid op de werkvloer op peil en hoe kunt u die verder verbeteren? De informatie van het RIVM helpt. Kijk bijvoorbeeld eens naar de factsheets over veelvoorkomende ongevallen of risico’s (gevaren op het werk). Toch een ongeval? Vergelijk uw analyse met de landelijke gegevens over hetzelfde type ongeval om trends en veelvoorkomende oorzaken te achterhalen. Verder is er een speciale tool die ondersteuning biedt bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Gepubliceerd op: 10 maart 2016